Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden, en is gericht op bezoekers uit de jurisdictie van Nederland. Deze informatie kan niet worden beschouwd als een medisch of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van de op deze website vermelde informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig en persoonlijk advies.

Refocus Massage Zwolle besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de Refocus Massage Zwolle site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, kan Refocus Massage Zwolle niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke aard van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website opgenomen informatie.

Refocus Massage Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Refocus Massage Zwolle.

De websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door Refocus Massage Zwolle gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Refocus Massage Zwolle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden die een link maken naar deze website noch voor de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.

De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Refocus Massage Zwolle worden gewijzigd. 
 


 


sportmassage   |   ontspanningsmassage   |   zwangerschapsmassage   |   lichaamsmassage   |   voetmassage   |   beenmassage   |   rugmassage   |   nekmassage   |   massage bij kanker
© 2023 Refocus Massage Zwolle. Kamer van Koophandel Oost Nederland: 50554107. Alle rechten voorbehouden. Privacy   |   Disclaimer